Deratizacija, dezinfekcija in dezinsekcija

Deratizacija - zatiranje glodalcev, dezinsekcija - zatiranje insektov in dezinfekcija - razkuževanje so del naše dejavnosti, tesno povezane z zagotavljanjem zdravega in varnega okolja za ljudi in živali.

Za zatiranje glodalcev ( miši, podgane ), raznega mrčesa ( muhe, ose ) in razkuževanje prostorov in vozil imamo verifikacijo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za kmetijstvo, tako da lahko to opravljemo v obratih mesno predelovalne in mlekarske industrije, gostinskih in trgovskih lokalih, na kmetijah, v poslovnih in stanovanjskih objektih ( v šolah, vrtcih, kleteh, skladiščih, idr. ). 

Sklenjene pogodbe in opredeljeni načini dela v celoti zadostijo pogojem sistema HACCP in nadzora inšpekcijskih služb.

Kontaktna številka: 041 627 932