Članki

Kdaj je zdravljenje urgentno?

Že veterinarji praktiki, ki se soočamo z diagnostiko in terapijo urgentnih stanj pri malih živalih, se nemalokrat težko poenotimo v tem, kaj urgentno stanje sploh je in kdaj je ukrepanje nujno. Zato verjamem, da lastniki večkrat, zaradi pomanjkanja znanja in emotivnosti v dani situaciji, še težje realno presodijo, kako pravilno ukrepati, ali poiskati strokovno pomoč in kdaj, ali ne.

Na splošno naj bi veljala definicija, da je urgenca stanje, ki zahteva takojšnjo diagnozo in zdravljenje. Takšna stanja so najpogosteje posledica traum, alergijskih reakcij, zastrupitev, vročinskih stanj, akutnih internih obolenj, nekompenziranih kroničnih obolenj ali komplikacij po internističnih ali kirurških posegih. Hitra in pravilna obdelava takih pacientov ima izreden vpliv na stopnjo ozdravitev. V kolikor želimo dober rezultat zdravljenja urgentnih stanj, moramo v glavnem ukrepati zelo hitro. Ravno zato, prvo uro po nastanku urgence, imenujemo » zlato obdobje », ker je v tem času uspešnost zdravljenja največja.

Traume oz. poškodbe, še posebej s krvavitvami, so zagotovo eno od stanj, ki zahtevajo urgentno zdravljenje. Dostikrat lahko že lastnik s primerno prvo pomočjo (obveze na krvavečih ranah, imobilizacija poškodovanih udov, ipd.) pripomore k boljšemu izidu. S tem se izognemo morebitnim kasnejšim zapletom, celjenje ran, ki so obdelane še v svežem stanju, pa je bistveno hitrejše.

Zelo pomembne so tudi alergijske reakcije, ki se najpogosteje pojavijo ob pikih insektov ali ob stiku živali z drugimi alergeni. V primeru manjših reakcij, ko se na mestu vboda pojavi oteklina ali rdečina, lahko lastnik že sam, s hladnimi obkladki, ublaži reakcijo. V kolikor pa se pojavijo težave z dihanjem in/ali je prizadeto splošno stanje živali, pa je potrebno poiskati strokovno pomoč.

Srečujemo se s problemom prevelikega števila glodalcev (miši, podgane) v stanovanjskih in gospodarskih poslopjih in polžev na vrtovih in zelenicah. Na tržišču so različni pripravki (rodenticidi, limacidi), s katerimi se le-ti zatirajo. Nekateri od teh lahko, bodisi zaradi nepravilne uporabe, bodisi nepravilnega skladiščenja, povzročajo zastrupitve pri domačih živalih. V teh primerih je pomembna vsaka minuta od trenutka zaužitja strupa. Lastnik lahko že sam poskuša izzvati refleks bruhanja s tem, da ponudi živali slano vodo, nato pa je potrebno nemudoma poiskati strokovno pomoč.

Med vročinskimi stanji so najpogostejše infekcije prebavnega trakta, ki se kažejo kot neješčnost, bruhanje in driska in so pogostejše pri mladičih ter infekcije dihal, ki se kažejo z otežkočenim dihanjem in kašljem. Telesna temperatura je v teh primerih praviloma povišana, zato je priporočljivo, da jo lastnik že sam poskuša izmeriti, ker bo odločitev o obisku veterinarja tako lažja.