Dr. Susan Murbaut

Gregor Ornik

vet. teh.

- zaključil Biotehniško šolo v Mariboru 

- od leta 2009 zaposlen v MZ Vet d.o.o.

- zelo uspešno dela na področju korekcije parkljev govedi 

- izvaja DDD dejavnost